امور تامین و تدارکات شرکت پمپیران در یک نگاه

امروزه شرایط متغیر بازار از یک سو در کنار رقابت فشرده بین تولید‌کنندگان کالاها و خدمات در بازار از سوی دیگر ایجاب می‌کند تا زنجیره‌های تأمین با ایجاد نگرش‌های ناب در راستای کاهش هزینه‌ها و نگرش‌های کیفیتی، برای بقا در شرایط مختلف به افزایش میزان چابکی خود نیز بپردازند . موفقیت و شکست زنجیره تأمین در نهایت توسط مشتری یا مصرف‌کنندة ‌نهایی تعیین می‌شود. تأمین پایدار با قیمت و زمان و کیفیت مناسب ، نه تنها مهمترین عامل برای موفقیت رقابتی است بلکه نقش کلیدی در بقای یک نهاد تجاری دارد. بنابراین در راستای برقراری یک استراتژی جدید زنجیره تأمین امور تامین و تدارکات شرکت صنایع پمپیران با توجه به چند دهه فعالیت خود و کسب تجربیات موثر توانسته تامین کنندگان خود را طبقه بندی کرده تا هر کدام را به نسبت پتانسیل و نقاط بهبود ارتقا دهد تا تأمین چابک و پایداری داشته باشیم .

 تماس با دپارتمان تامین و تدارکات:

دفتر امور تامین و تدارکات:  ۳۲۸۹۰۷۲۱ ۰۴۱  tadarokat@pumpiran.com
واحد تدارکات عمومی و پروژه ها  :  ۳۲۸۷۰۲۷۷ -۰۴۱
واحد تدارکات صنعتی :      ۳۲۸۸۹۵۱۱-۰۴۱

 

 

  درخواست همکاری برای تامین قطعات

لطفاً با توجه به نوع فعالیت خود نسبت به تکمیل اطلاعات مرتبط اقدام فرمائید .  فیلدهاي اطلاعاتی می بایست با استفاده از مدارك و مستندات خواسته شده بطور کامل ، خوانا و صحیح تکمیل گردند.  مستدعی است در صورت احراز صلاحیت شما و پذیرش در لیست تامین کنندگان شرکت صنایع پمپیران و اختصاص کد تامین کننده ، تغییر در هر کدام از مدارك ثبتی ، قانونی ، اسناد و اطلاعات ارائه شده را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییر ، به واحد ارزیابی امور خرید اطلاع دهید. کلیه مدارك ارائه شده محرمانه تلقی و به صورت امانت نگهداري می گردد. تکمیل این فرم و ارائه مدارك به منزله ورود به لیست تامین کنندگان شرکت صنایع پمپیران نیست و این حقی را براي تکمیل کننده به وجود نمی آورد.

 

دانلود فرم خود اظهاری تامین کنندگان

مناقصه  • آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: ۹۶/۲/۱۵

  • دانلود فایل مشخصات ilam9602.pdf