امور تامین و تدارکات شرکت پمپیران در یک نگاه

امروزه شرایط متغیر بازار از یک سو در کنار رقابت فشرده بین تولید‌کنندگان کالاها و خدمات در بازار از سوی دیگر ایجاب می‌کند تا زنجیره‌های تأمین با ایجاد نگرش‌های ناب در راستای کاهش هزینه‌ها و نگرش‌های کیفیتی، برای بقا در شرایط مختلف به افزایش میزان چابکی خود نیز بپردازند . موفقیت و شکست زنجیره تأمین در نهایت توسط مشتری یا مصرف‌کنندة ‌نهایی تعیین می‌شود. تأمین پایدار با قیمت و زمان و کیفیت مناسب ، نه تنها مهمترین عامل برای موفقیت رقابتی است بلکه نقش کلیدی در بقای یک نهاد تجاری دارد. بنابراین در راستای برقراری یک استراتژی جدید زنجیره تأمین امور تامین و تدارکات شرکت صنایع پمپیران با توجه به چند دهه فعالیت خود و کسب تجربیات موثر توانسته تامین کنندگان خود را طبقه بندی کرده تا هر کدام را به نسبت پتانسیل و نقاط بهبود ارتقا دهد تا تأمین چابک و پایداری داشته باشیم .

 تماس با دپارتمان تامین و تدارکات:

دفتر امور تامین و تدارکات:  ۳۲۸۹۰۷۲۱ ۰۴۱  tadarokat@pumpiran.com
واحد تدارکات عمومی و پروژه ها  :  ۳۲۸۷۰۲۷۷ -۰۴۱
واحد تدارکات صنعتی :      ۳۲۸۸۹۵۱۱-۰۴۱

 

 

  درخواست همکاری برای تامین قطعات

لطفاً با توجه به نوع فعالیت خود نسبت به تکمیل اطلاعات مرتبط اقدام فرمائید .  فیلدهاي اطلاعاتی می بایست با استفاده از مدارك و مستندات خواسته شده بطور کامل ، خوانا و صحیح تکمیل گردند.  مستدعی است در صورت احراز صلاحیت شما و پذیرش در لیست تامین کنندگان شرکت صنایع پمپیران و اختصاص کد تامین کننده ، تغییر در هر کدام از مدارك ثبتی ، قانونی ، اسناد و اطلاعات ارائه شده را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییر ، به واحد ارزیابی امور خرید اطلاع دهید. کلیه مدارك ارائه شده محرمانه تلقی و به صورت امانت نگهداري می گردد. تکمیل این فرم و ارائه مدارك به منزله ورود به لیست تامین کنندگان شرکت صنایع پمپیران نیست و این حقی را براي تکمیل کننده به وجود نمی آورد.

 

دانلود فرم خود اظهاری تامین کنندگان

مناقصه  • آخرین مهلت ارسال پیشنهاد برای پروژۀ شبکه احمد بیگلو: ۹۷/۳/۱۲

    آخرین مهلت ارسال پیشنهاد برای پروژۀ ایلام: ۹۶/۲/۱۵

  • دانلود فایل مشخصات: فایلهای پروژه شبکه احمد بیگلو

    دانلود فایل مشخصات: فایل شاسی پروژه پتروشیمی ایلام

لطفا با توجه به نوع فعالیت خود و موضوع مورد استعلام مورد نیاز شرکت صنایع پمیران فایل ضمیمه شده برای هر مورد را دانلود کرده و پس از تکمیل آن، مطابق با نکات اشاره شده زیر، اقدام به ارسال اصل برگه به شرکت صنایع پمپیران اقدام فرمایید.

۱ – نام؛ آدرس کامل؛ تلفن؛ فاکس و مشخصات سایت خویش را به صورت خوانا قید نمایید.

۲ – اگر به جای اقلام درخواستی، کالای جانشین موجود باشد، مشخصات کامل آن را همراه با قیمت مربوطه قید فرمایید.

۳ – زمان تحویل کالا یا اتمام خدمات و همچنین مدت اعتبار استعلام و نحوۀ دریافت وجه  دقیقا مشخص گردد.

۴ – فرم مربوط به هر مورد را مهر و امضاء نموده و در پاکت سربسته و ممهور شده به نماینده این شرکت در تدارکات تحویل دهید (تأمین کنندگان غیر بومی می توانند برگۀ استعلامی اسکن شدۀ خود را با تکمیل فرم زیر ارسال فرمایند).

۵ – کسورات قانونی در صورت احتساب بر عهدۀ فروشندۀ کالا یا خدمات خواهد بود، لذا لازم است که تأمین کنندگان محترم این مورد را در اعلام قیمت لحاظ فرمایند.

۶ – قیمت ها برای هر کدام از خدمات یا کالای درخواستی بدون احتساب ارزش افزوده درج گردد.

۷ – چنانچه قبلا با شرکت پمپیران همکاری نداشته اید، لازم است که مشخصات خود را جهت بررسی برای قرار گرفتن در وندور لیست شرکت صنایع پمپیران در بخش “درخواست همکاری” ارسال نمایید.