پمپهای پمپیران برای نیروگاه ها

نیروگاه برق مجوعه‌ای از تأسیسات صنعتی است که از آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌شود. وظیفه اصلی یک نیروگاه تبدیل انرژی از دیگر شکل‌های آن مانند انرژی شیمیایی، انرژی هسته‌ای، انرژی پتانسیل گرانشی و… به انرژی الکتریکی است. وظیفه اصلی در تقریباً همه نیروگاه‌ها بر عهده مولد یا ژنراتور است؛ ماشینی دوار که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. انرژی مورد نیاز برای چرخاندن یک ژنراتور از راه‌های مختلفی تامین می‌شود و عموماً به میزان دسترسی به منابع مختلف انرژی در آن منطقه و دانش فنی گروه سازنده بستگی دارد.طبقه بندی های مختلفی برای نیروگاهها می توان برشمرد که از آن جمله طبقه بندی بر اساس سوخت مورد استفاده، طبقه بندی بر اساس نوع عامل محرک و … اما با توجه به نوع و پراکندگی نیروگاههای عمده کشور تقسیم بندی اصلی در دو گروه نیروگاه های برق-آبی و نیروگاه های حرارتی انجام می شود.

فرایندهای نیازمند پمپ در نیروگاههای برق-آبی

در این نوع نیروگاه ها معمولا پمپ در سه فرایند استفاده می شود:

 خنک کاری توربین اصلی:این پمپها معمولا از نوع گریز از مرکز حلزونی بوده و حداکثر توان مورد استفاده برای پمپها ۱۳۰ کیلووات و توان متوسط ۹۰ کیلووات می باشد و معمولا در هر واحد دو دستگاه از این پمپها نصب می شود.

  تخلیه آب برگشتی:در این فرایند معمولا از ۴ دستگاه پمپ کف کش شناور یا شفت و غلافی استفاده می شود. توان پمپها معمولا زیر ۸۰ کیلووات بوده و متوسط توان آنها ۳۷ کیلووات است.

  آتش نشانی:پمپهای آتش نشانی در ۵۰ درصد این نوع نیروگاهها استفاده می شود. پمپهای اصلی معمولا از نوع دومکشه سایزهای کوچک بوده و حداکثر توان آنها ۵۵ کیلووات می باشد. در هر مجموعه آتش نشانی یک دستگاه جوکی پمپ هم با توان کمتر از ۱۰ کیلووات معمولا از نوع پمپهای طبقاتی وجود دارد.

فرایندهای نیازمند پمپ در نیروگاههای حرارتی

در نیروگاههای حرارتی فرایندها پیچیده تر بوده و لذا پمپهای پیچیده تر و گرانقیمت تری مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین باید توجه داشت که ایجاد نیروگاههای برق آبی به علت کمبود منابع آب در کشور در حال کاهش است و در مقابل ایجاد نیروگاههای حرارتی برای توسعه کشور ضروری است.

 انتقال میعانات Condensate Extraction:این پمپها معمولا از نوع گریز از مرکز عمودی مستغرق مشابه طرح های VS1 استاندارد API610 و در سایزهای بزرگ می باشد. به عنوان مثال توان این نوع پمپها که برای هر واحد دو دستگاه می باشد بین ۱ تا ۲ مگاوات بوده و به طور متوسط ۶۰۰ متر مکعب بر ساعت را تا ارتفاع حدود ۷۰۰ متر برای واحدهای نمونه ۱۶۰ مگاواتی تامین می کنند.

گردش آب خنک کاری Circulating Cooling Water:این فرایند نیز در صورتی که واحد نیروگاهی بزرگ بوده و مثلا ۱۶۰ مگاواتی باشد، ۲ دستگاه پمپ از نوع دومکشه بزرگ با دبی حدود ۲۰۰۰۰ مترمکعب بر ساعت مورد استفاده قرار می گیرد که توان مصرفی آنها نیز حدود ۹۰۰ کیلووات است. این پمپها معمولا از دو طرف محور با الکترموتور و توربین کوپل می شوند تا از انرژی بخار نیز برای عملکرد استفاده شود. در واحد های کوچکتر از انواع دیگر پمپهای گریز از مرکز نیز استفاده می شود.

– تغذیه دیگ بخار Boiler Feed Water:قلب تپنده نیروگاههای حرارتی بویلر فید پمپها هستند. این پمپها نیز برای یک واحد نمونه ۱۶۰ مگاواتی حدود ۲ مگاوات توان لازم دارند و برای هر واحد نیز دو دستگاه پمپ وجود دارد. با توجه به فشار بالای این نوع پمپها، معمولا طرح پمپها از نوع فشارقوی طبقاتی و از طرح های BB3 ، BB4 یا BB5 با تعریف استاندارد API610 می باشند.

انتقال سوخت Fuel Transfer (Unloading/Forwarding):برای انتقال سوخت (گازوئیل-مازوت) در نیروگاهها نیز نیاز به استفاده از پمپ است. این نوع پمپها نیز بیشتر گریز از مرکز می باشد که در طرح های مختلف می تواند بصورت عمودی یا افقی مورد استفاده قرار بگیرند. مشابه موارد قبلی، برای یک نیروگاه نمونه ۱۶۰ مگاواتی، ۵ پمپ حدودا ۳۰ کیلوواتی مورد استفاده قرار می گیرند.

تصفیه آب Water Treatment Plant:در بخش تصفیه آب در نیروگاهها هم از پمپهای گریز از مرکز استفاده می شود. در این بخش برای نیروگاه تیپ ۱۶۰ مگاواتی، حدود ۲۰ دستگاه پمپ گریز از مرکز با توان متوسط ۳۰ کیلووات و حداکثر ۵۵ کیلووات استفاده می شود. سیالات در این بخش علاوه بر آب شامل سیالات اسیدی و قلیایی نیز می شود.

 – آتش نشانی Fire Fighting:پمپهای آتش نشانی در نیروگاههای حرارتی اهمیت بیشتری دارند. از نظر ساختار پمپهای آتش نشانی بیشتر از نوع دومکشه انتخاب می شوند.