پمپهای پمپیران برای معدن، فولاد و مس

یکی از تقاضاهای فزاینده صنعت امروز در صنایع مرتبط با استخراج و تولید فلزات قابل مشاهده است و پمپیران با نزدیک به ۴۰ سال تجربه در تامین نیاز صنایع کشور با داشتن محدوده جامعی از محصولات و دانش و تجربه مرتبط اکنون در زمینه پمپهای صنعت استخراج و تولید فلزات نیز با تمرکز ویژه در حال فعالیت است.

فرایند های عمده در معدن و تولید فلزات

سه فرایند زیر را می توان به عنوان اصلی ترین فرایندهای استخراج و تولید فلزات دانست:

     Beneficiation,  Hydrometallurgy, Refining

فرایند های ویژه نیازمند پمپاژ

فرایند معدن و تولید فلزات در بخش های مختلف خود نیازمند استفاده از پمپ است که هر پمپ در هر مرحله می بایست متناسب با ویژگی فرایند ها طراحی و انتخاب شود. این فرایند های عمده عبارتند از:

      آب گیری یا Dewatering

      آب فرایندی یا Process Water

     – خطوط انتقال دوغاب یا Slurry pipelines

پمپهای مناسب پمپیران برای استفاده در بخش های مختلف فرایند معدن و تولید فلزات

فرایندهای معدن، نیازمند پمپهایی با مقاومت بالا در برابر سایش و خوردگی شیمیایی هستند که پمپیران با تجربه بالا، استفاده از مواد و طرح های ویژه مقاوم به سایش و خوردگی ، انواع پمپها را از جمله برای انتقال جامدات همراه با آب تولید می کند.