فرایندهای نیازمند پمپ در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

فرایندهای نیازمند پمپ در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

فرایندها و زیرفرایند هایی که در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تعریف شده اند در حالت کلی به قرار زیر هستند:

 انتقال انواع هیدرو کربن ، کولینگ (خنک کاری)، تخلیه چاه از هیدروکربن ها، نمک زدایی، شیرین سازی گاز، سیستم آتش نشانی(پمپهای جوکی و اصلی)، نمک زدایی، انتقال آب

فهرست زیر، انواع پمپهای گروه پمپیران را که در فرایندهای مختلف معرفی شده در ابتدای این بخش بکار می رود را نشان می دهد.

پمپ  OH1: انتقال آب و پمپهای جوکی آتش نشانی

پمپ OH2:انتقال هیدروکربن، نمک زدایی

پمپ OH3:سرویس های دما بالا-بوستر پمپ برای هیدروکربن-تولید گاز-سیستم سیرکوله بویلر ها-پمپهای خنک کاری-انتقال آب و روغن

پمپBB1:سیستم های انتقال آب برای خنک کاری یا موارد دیگر،انتقال مواد نفتی ، پمپ اصلی سیستم آتش نشانی، سیستم های نمکزدایی

پمپ BB2:انتقال مواد شیمیایی و هیدروکربنی و آب سیستم های دما بالا

پمپ BB3:سیستم های انتقال نفت و انواع هیدورکربن ،سیستم های خنک کاری

پمپ BB4:سیستم های انتقال آب ،پمپ اصلی سیستم آتش نشانی

پمپ VS1:سیستم های انتقال آب و خنک کاری و تخلیه چاه،پمپ اصلی سیستم آتش نشانی، سیستم های انتقال  آب دریا یا رودخانه

پمپ VS4:سیستم های انتقال آب و تخلیه چاه ، سیستم های انتقال  آب دریا یا رودخانه

پمپ VS6:سیستم های انتقال آب و خنک کاری و تخلیه چاه با NPSHa پایین

محصولات با کاربرد نفت، گاز، پتروشیمی:

 ارتباط با کارشناسان مهندسی فروش نفت :

تلفن: ۱۶ ۱۲ ۸۹ ۳۲-۰۴۱    : Tel

فکس : ۵۳ ۸۳ ۸۸ ۳۲-۰۴۱ : fax

پست الکترونیکی:  petro.sales@pumpiran.com