پمپهای پمپیران برای آب و فاضلاب و کشاورزی

نیاز به جابجایی آب بی گمان اولین انگیزه برای ساخت پمپ بوده است و هنوز هم صنعت آب و فاضلاب و کشاورزی در بر دارنده حیاتی ترین فرایندها برای تداوم زندگی بشر و رفاه و بهداشت در جوامع است.کارشناسان پمپیران با دانش و تجربه گسترده در این صنعت، بهترین همراه مشتریان در مشاوره برای انتخاب محصول مناسب و ارائه راه حل های بهینه برای شرایط مورد درخواست مشتریان هستند و به این خدمات خود افتخار می کنند

فرایندهای نیازمند پمپ در صنعت آب

فرایندها و زیرفرایند هایی که در صنعت آب تعریف شده اند در حالت کلی به قرار زیر هستند::

استخراج آب
 آب دریا و رودخانه ,چاه ,آب دریاچه و سد ,آب های زیر سطحی

تصفیه آب
نمک زدایی

انتقال آب
انتقال آب رودخانه,تقویت فشار,تامین آب,آبیاری,کنترل سیلاب,سیستم ها,استفاده از پمپ به جای توربین

فرایندهای نیازمند پمپ در صنعت فاضلاب
صنعت فاضلاب نیز با توجه به افزایش روز افزون مصرف آب و محدودیت منابع و نیز نیاز به گسترش بهداشت و انتقال، مدیریت و تصفیه بهینه انواع فاضلاب، حائز اهمیت است.
فرایندها و زیرفرایند هایی که در صنعت فاضلاب تعریف شده اند در حالت کلی به قرار زیر هستند:
انتقال فاضلاب, مخازن جمع آوری سیلاب ها, لایروبی مخازن,زهکشی, زهکشی تحت فشار,زهکشی سطحی,ایستگاههای پمپاژ زهکشی, فاضلاب صنعتی,انتقال فاضلاب, مخازن جمع آوری سیلاب ها, لایروبی مخازن,زهکشی, زهکشی سطحی,واحد های تصفیه فاضلاب,تصفیه مکانیکی,تصفیه بیولوژیکی,تصفیه پیشرفته, تصفیه ذرات جامد معلق ,تصفیه لجن, رفع بو و طعم