سیستم پورتال کاربران پمپیران در جهت تسهیل دسترسی به اطلاعات مورد نیاز پرسنل در زمینه های اداری و گردش اطلاعات و همچنین استفاده در زمینه ثبت دانش و دسترسی به دانش سازمانی و نظام پیشنهادات  و سایر تعاملات با ذینفعان  طراحی و پیاده سازی گردیده است و طی چند فاز کلیه فعالیت های مرتبط به این سیستم اضافه خواهد شد.

کاربران محترم می توانند از طریق انتخاب گزینه ورود به سیستم پورتال کاربران ، به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی یابند امور فناوری اطلاعات و آموزش شرکت پمپیران آماده دریافت نظرات و پیشنهادات همکاران محترم جهت بهبود این سیستم می باشد برای اعلام نظرات و پیشنهادات می توانید از آدرس پست الکترونیکی Amuzesh@pumpiran.com و یا شماره تلفن داخلی ۳۴۲ استفاده نمایید.

 

ورود به سیستم پورتال کاربران

 

 واحد امنیت امورفناوری اطلاعات شرکت  پمپیران در جهت اطلاع رسانی به  ذینفعان سازمان، آخرین اخبار آسیب های امنیتی که ممکن است بوسیله   ویروس ها یا باج افزارها، ایجاد گردند و سیستم های کامپیوتری یا دستگاههای هوشمند و یا اطلاعات شمارا دچار مشکل نمایند را در قالب اخبار امنیت اطلاعات، اعلام مینماید.

توصیه میگردد جهت کاهش ریسک از دست رفتن اطلاعات خود یا جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه به طور مستمر به این اخبار مراجعه نمایید.

نمایش اخبار امنیت اطلاعات پمپیران