نمایندگات خدمات پس از فروش

کد نمایندگی نام نمایندگی خدمات استان شهر شماره تلفن
۴۰۰۱۲ شرکت تلمبه سازان تبریز آذربایجان شرقی تبریز ۰۴۱-۳۴۴۴۵۲۷۷
۴۰۰۶۵ شرکت فنی و مهندسی نو آوران پمپ بارش خراسان رضوی مشهد ۰۵۱-۳۵۴۱۳۷۶۷
۴۰۰۳۲ شرکت تلمبه موتور غرب همدان همدان ۰۸۱-۳۲۶۷۱۴۱۵
۴۰۰۱۱ شرکت دژآب خوزستان خوزستان دزفول ۰۶۱-۳۴۲۲۴۵۹۳
۴۰۰۰۳ شرکت سامان آبیار اصفهان اصفهان ۰۳۱-۳۳۲۴۵۸۲۴
۴۰۰۴۹ شرکت مهندسی تاسیساتی آتیه کویر کرمان کرمان ۰۳۴-۳۲۱۳۲۹۶۱-۴